VASTGOEDPROJECTEN VAN WAARDE HOME     PROJECTEN     OVER VGA   
OVER VGA
OVER VGA
Producten en diensten

Doordat ons bedrijf geen direct belanghebbende is, kan VGA letterlijk tussen partijen in staan. Zo kunnen de rollen van spin in het web tot kop van Jut met verve worden gespeeld.

Analyse van winkelgebieden en conceptontwikkeling

VGA maakt analyses van bestaande binnensteden en winkelgebieden. Daarbij worden sterke en zwakke punten, ruimtelijke mogelijkheden, herontwikkelings- en uitbreidingsmogelijkheden, conceptontwikkeling en branchering in kaart gebracht. In een kort tijdsbestek kan een reëel gevoel ontwikkeld worden bij de ruimtelijke, financiële en maatschappelijke toekomst van een gebied.

Projectontwikkeling

VGA staat voor duurzaam ontwikkelen van onroerend goed. Duurzaamheid gaat verder dan alleen het label. Naast het voldoen aan de wensen en eisen van zowel eigenaar als gebruiker, betekent het dat VGA altijd open oog houdt voor wat nog komen kan. Wij zijn gewend aan snel wijzigende omstandigheden en weten hier op energieke en creatieve wijze mee om te gaan. Wij zijn, als spin in het web, in staat om overzicht te behouden en te zorgen voor succesvolle ontwikkelingen. Begeleiding van kop tot staart, met als doel het tot stand brengen van projecten die waarde toevoegen en het vermogen hebben om dat te blijven doen.

Ambulante handel

VGA heeft ruime ervaring met de ambulante handel. De warenmarkt spreekt veel mensen tot de verbeelding, maar sluit niet altijd aan bij de eisen van de moderne consument. Gemeenten zoeken naar manieren om de markt te professionaliseren en minder afhankelijk te laten worden van de overheid. VGA is dé specialist voor de ambulante handel, met veel kennis van consumentenbeleving, economisch functioneren en branchering. Alles gericht op een goed functionerende markt, gericht op de consument

Procesbegeleiding

Communicatie tussen partijen wordt gewaarborgd. Bij het opzetten van een gedegen organisatie- en overlegstructuur is het niet alleen van belang dat er goede communicatie tussen partijen is, maar vooral ook dat er effectief sturing wordt gegeven aan de voortgang van een project. VGA streeft naar creatieve innovatieve oplossingen. Wel volgens het boekje, maar niet uit een boekje. Als procesmanager is VGA in staat om op een hoog abstractieniveau te werken, zonder de inhoud en praktijk uit het oog te verliezen.


 


VGA doet meer!Vanwege de jarenlange ervaring met food retail, bijvoorbeeld in de ontwikkeling van het commercieel concept voor de Markthal Rotterdam, heeft VGA er voor gekozen om zelf een aantal winkelconcepten in ontwikkeling te brengen.Markthallen


In samenwerking met onze Spaanse collega's van Mercasa richten wij ons op het tot stand brengen van overdekte markten in Noord West Europa, waar de consument een compleet aanbod treft en service krijgt die meerwaarde geeft. Samenwerkende specialisten als alternatief voor kwantitatief aanbod. De naam van dit concept, dat in 2014 naar buiten komt, is MAR+.
Mercasa en VGA zijn beiden lid van de World Union of Wholesale markets (WUWM)Retail en HorecaVGA heeft een winkelvorm ontwikkeld die een samensmelting is van voeding in alle denkbare productstadia. Compleet over praktisch alle productgroepen. Streek georiënteerd, een gezellige huiskamer voor de gebruiker, persoonlijk, mensgericht met aanbod variërend van het basisproduct, bewerkt, kant & klaar tot ter plaatse nuttigen. De naam? VAN.Hier.VGA zet het concept neer, zoekt participanten onder versspecialisten, van producenten tot retailers, zet samenwerkingsverbanden in nieuwe stijl op, managet het concept en participeert zelf mee. VGA steekt de nek uit samen met ondernemers. Werk in en aan de winkel!Expert advies en MediationDertig jaar ervaring in bijna alle facetten van het vastgoed maken dat VGA een vaak gezochte partij is bij complexe dossiers rond surseances, faillissementen of situaties waarin partijen om andere redenen hun verplichtingen niet na -kunnen- komen. Open, analytisch, objectief en oplossingsgericht zijn wij in staat om vaak net even die kijk te leveren, waarmee afronding weer binnen handbereik komt. VGA streeft altijd naar effectieve en innovatieve oplossingen. Wel volgens het boekje, maar niet uit een boekje.

 
Eisenhowerlaan 134
2517 KN Den Haag
contact@vgadenhaag.nl
tel. +31 70 28 100 50